Polityka jakości

Podstawowym zadaniem KAPENA S.A. jest spełnianie oczekiwań klientów oraz poprawa efektywności gospodarowania przy systematycznym podnoszeniu poziomu jakości produkcji i świadczonych usług. Działania te są gwarancją dla odbiorców , iż KAPENA S.A. zdolna jest do realizacji umów w zakresie ustabilizowanej jakościowo produkcji.

KAPENA S.A. odpowiedzialna jest za jakość wytwarzanych wyrobów oraz podejmowanie wielokierunkowych działań składających się na system jakości.