Misja firmy

Naszą misją jest rentowna, wysokiej jakości produkcja autobusów oraz świadczenie usług motoryzacyjnych. Dbamy o pełną satysfakcję klienta i akcjonariuszy oraz o środowisko, w którym żyjemy. Stawiamy na rozwój i pozyskanie nowych rynków.

Źródłem naszej siły są zadowoleni pracownicy i ich zespołowa praca. Przyjmując taką misję, spółka zdecydowała się na produkcję i usługi, które muszą zadowolić klienta. Wiąże się to z wprowadzeniem ukierunkowanej na działalności jakość przy jednoczesnym ograniczaniu uciążliwości dla środowiska, gdyż tylko taka działalność może znaleźć w oczach klienta uznanie.

KAPENA S.A. aby osiągnąć powyższe cele, wprowadziła normy ISO-9001:2000, jak również ISO 14001:2004.